आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-1 ,  7-9 ,  12-13
Zone - 1
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 2-6
Zone - 2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 16-20
Zone - 3
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 39-42 ,  50-51
Zone - 4
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 45-49
Zone - 5
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 10-11 ,  28-31
Zone - 6
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 14-15 ,  24-27
Zone - 7
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 21-22 ,  36-38 ,  43-43
Zone - 8
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 23-23 ,  32-35 ,  44-44
Zone - 9
 
Total Voting Percentage
Total Percentage of Voting
Voter Awarness 9
Voter Awarness 8
Voter Awarness 7
Voter Awarness 6
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Solapur Municipal Corporation General Elections 2012 (सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker